postheadericon Ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska finanse Ustawa antylichwiarska odsetki maksymalne

Zadaniem ustawy antylichwiarskiej jest ograniczenie działalności banków pod względem narzucania konsumentom horrendalnych stawek za udzielanie pożyczek. Zgodnie z prawem odsetki od kredytu (oprocentowanie nominalne) nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Jeżeli na przykład stopa lombardowa wynosi 5 proc., oprocentowanie nominalne kredytu nie może przekroczyć 20 proc. w skali roku.

Analogiczne regulacje obowiązują banki w kwestii ustalania norm prowizji. Nie może być ona wyższa niż 5% wartości kredytu. Aktualna wysokość odsetek maksymalnych (art. 359 § 2[1] k.c.) obowiązująca od 9 czerwca 2011 r., wynosi 24% w stosunku rocznym (czterokrotność kredytu lombardowego NBP, wynosząca od 9 czerwca 2011 r. 6%). Czy odsetki maksymalne obowiązują w kwestii odsetek za opóźnioną spłatę zobowiązania? Czy jednak w tym przypadku możliwe jest określenie odsetek w wysokości przewyższającej wysokość odsetek maksymalnych? Zarówno w kwestii prawnej jak i w orzecznictwie nie wypracowano jednolitej odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Jak banki radzą sobie z ustawą antylichwiarską?

Niestety instytucje finansujące szybko znalazły sposób na obejście ustawowych zapisów. Ich umowy co prawda są zgodne z rozporządzeniem tzn. odsetki maksymalne są na poziomie obowiązującej normy jednakże firmy te wprowadzają opłaty dodatkowe np. prowizja lub warunkowe ubezpieczenie. Następstwem tego rodzaju opłat jest podniesienie ogólnego kosztu kredytu. Kredyt lombardowy, który uznawany jest za jeden z najmniej korzystnych ucieka się do innych sposobów. Odsetki maksymalne przekroczone są w tym kontekście za pomocą umowy o sprzedaż. W owych dokumentach znajduje się zapis o możliwości odstąpienia od umowy sprzedającego. Ustawa antylichwiarska