postheadericon Podatek od nieujawnionych dochodów

Podatek-od-nieujawnionych-dochodów---

Nikt nie powinien zatajać swoich dochodów, unikając zapłaty obowiązkowego podatku dochodowego. Za stwierdzenie nieujawnionych dochodów podatnik nie tylko zapłaci 75-procentowy podatek, ale zostanie też ukarany przez fiskusa.

Decyzją Senatu za nieujawnione dochody trzeba będzie zapłacić podatek według stawki 75 proc. Nowe przepisy, jakie mają wejść w 2016 roku, przewidują właśnie tego rodzaju podatek. Opinie podatników na ten temat są oczywiście negatywne, takie jednak jest prawo. Jeżeli są określone dochody, nie należy ich ukrywać, bo wcześniej czy później wyjdą na jaw, a wówczas trzeba będzie zapłacić podatek i liczyć się z karą grzywny.

Omijanie przepisów

Omijanie przepisów podatkowych wielu podatnikom weszło już w krew. Przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy często wykazują same straty, a mimo to dalej prowadzą swój biznes, ponoć tak nieopłacalny. To musi zastanawiać, dlatego fiskus przeprowadza w takich sytuacjach kontrole. Podatnicy ukrywający swoje dochody mogą więc być niemile zaskoczeni wspomnianym 75-procentowym podatkiem. Ale nie tylko przedsiębiorcy powinni obawiać się takich kontroli – również inwestorzy giełdowi, inwestorzy zakupujący nieruchomości oraz ruchomości znacznych wartości czy osoby ponoszący znaczne wydatki, a nie wykazujące dochodów.

Co sprawdza fiskus?

Wielu podatnikom wydaje się, że choć ukrywają swoje dochody, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Jeżeli przez rok czy dwa lata nie ma kontroli, podatnik sądzi, że tak już zawsze będzie. Ale nie jest, wcześniej czy później fiskus upomni się o swoje. Co sprawdza w takich sytuacjach? Z pewnością sprawdzi księgi podatkowe, zapyta o opinie biegłych, sprawdzi deklaracje podatkowe, materiały z wyniku oględzin i zeznania świadków. Przedstawiciele fiskusa, rozpatrujący na co dzień wiele takich spraw, mają duże doświadczenie i potrafią właściwie ocenić sytuację.

To fiskus musi udowodnić

Podatnicy powinni jednak wiedzieć, że to na skarbówce spoczywa obowiązek udowodnienia przekrętu podatkowego. Podatnik nie musi udowadniać swojej niewinności, to fiskus musi udowodni podatnikowi, że miał dochody, których nie ujawnił w zeznaniu podatkowym. Niech oszuści podatkowi nie będą tym uspokojeni, jak już wspomnieliśmy: kontrolujący mają duże doświadczenie w ujawnianiu ukrywanych dochodów i najczęściej kontrole wykazują, że mieli rację.

Nie tylko 75-procentowy podatek

Zapłacenie 75-procentowego podatku za zatajenie dochodów to nie jedyna kara, grożą jeszcze sankcje karne skarbowe. Można jednak uniknąć dwóch kar, jeżeli wskaże się źródło zatajonego dochodu. Dwie kary za jedno przewinienie można ponieść, ponieważ jest to zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko zależy od decyzji urzędów skarbowych. Generalnie jednak, jeżeli podatnik nie wskaże źródła nieujawnionego dochodu, musi się liczyć z podwójna karą.

Dyscyplinowanie nieuczciwego podatnika

Stosowanie dodatkowych kar grzywny ma na celu zdyscyplinowanie nieuczciwych podatników. Kary grzywny są wysokie, dlatego kara pieniężna – prócz 75-procentowego domiaru – może doprowadzić przedsiębiorcę czy inwestora do bankructwa. Lepiej odprowadzić podatek dochodowy i spać spokojnie niż później ponosić konsekwencje swoich błędnych decyzji.