postheadericon Obligacje skarbu państwa czy warto

W chwili obecnej na rynku posiadamy możliwość zakupu nowych obligacji skarbowych, które zostały wyemitowane z dniem pierwszego maja 2012 roku. Zanim jednak podejmiemy decyzję kupna powinniśmy zastanowić się czy taka inwestycja jest opłacalna. Czym zajmują się obligacje skarbowe? Czym są takie instrumenty finansowe oraz jakie wiąże się ryzyko z ich zakupem?

Dłużne papiery wartościowe jakimi są obligacje skarbowe jako swojego emitenta mają Skarb Państwa a dokładniej ministerstwo finansów. Za ich pomocą nasz kraj pożycza od poszczególnych inwestorów zakupujących obligację odpowiednio wysoką kwotę, którą stanowią wartości obligacji skarbowych na mocy której zostaną one zwrócone z odpowiednim bonusem finansowym po określonym czasie. Jest to nic innego więc jak pożyczka od ludzi dla naszego kraju na określony procent. Spieniężenie jest wykorzystywane na konkretne potrzeby określone w budżecie państwa, który podpisuje minister oraz prezydent. Bardzo często jednak są one przeznaczane na zrealizowanie zobowiązań dotychczasowych, którymi również mogą okazać się obligacje skarbowe w efekcie czego powstaje wszystkim znany dług publiczny. Jak wypada sytuacja na płaszczyźnie bezpieczeństwa? Zgodnie z definicją obligacje skarbowe stanowią jedną z najbardziej bezpiecznych form deponowania kapitału, która jest dostępna na rynku. Jak wiemy gwarantem zwrotu naszych oszczędności jest państwo, którego obligacje zostały wykupione. Jednak jak widać na przykładzie Grecji czy też upadającej Hiszpanii Bądź Cypru nawet taka potęga gospodarcza może stać się w przeciągu kilku miesięcy korporacją niewypłacalną, która spowoduje, że obligacje staną się bezużytecznym papierem, który możemy oprawić sobie jedynie w ramkę. W chwili obecnej dostępne są różne formy obligacji skarbowych, które możemy zakupić na naszym rynku. W celu większej ilości informacji dotyczącej ich zakupu zapraszamy na stronę internetową ministerstwa finansów.