postheadericon Najlepsze konto oszczędnościowe

Najlepsze konto oszczędnościowe konto oszczędnościowe konto osobiste konto w banku

Nie wiele osób spotkało z pojęciem odwróconej hipoteki. Być może dlatego, że jest to forma kredytu skierowana do osób starszych, a obecnie Rząd stawia na pomoc finansową dla młodych małżeństw i singli.

Polski Rząd postanowił wspomóc młodych ludzi, którzy starają się o kredyt hipoteczny. Osoby spełniające warunki programowe mogą liczyć na dopłatę do odsetek kredytu. Z kolei osoby starsze nie mogą liczyć na taki rodzaj kredytu jednak jeśli posiadają własną nieruchomość mogą starać się o odwrócona hipoteką.

Jak sama nazwa wskazuje odwrócona hipoteka jest przeciwieństwem kredytu hipotecznego. Kredyt hipoteczny bowiem udzielany jest na zakup nieruchomości, na której ustanawia się hipotekę. W razie niewypłacalności kredytobiorcy, bank zaspokaja swe należności poprzez przejęcie hipoteki.

Z kolei hipoteka odwrócona udzielana jest osobie, która posiada prawa własności do nieruchomości. Taki rodzaj kredytu przyznawany jest osobom starszym, które ukończyły 62 lata. Jest to atrakcyjny sposób zyskania pieniędzy zwłaszcza przez osoby samotne. Odwrócona hipoteka polega na wypłacaniu kredytobiorcy odpowiedniej sumy pieniędzy w określonych odstępach czasowych. W ten sposób bank płaci w ratach klientowi za nieruchomość należącą do kredytobiorcy , która z kolei stanie się własnością banku po śmierci kredytobiorcy.

Jak każda forma kredytu odwrócona hipoteka ma swoje wady i zalety. Co jeśli kredytobiorca umrze po wypłaceniu kilku rat, a wartość nieruchomości jest o wiele większa? Wówczas osoby, które mają prawo dziedziczenia mogą spłacić bankowi, wypłaconą część pieniędzy i stać się prawowitymi właścicielami nieruchomości.

Odwrócona hipoteka może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie finansowo na emeryturze i potrzebują dodatkowych pieniędzy. Ponadto dzięki uzyskanym środkom emeryci mogą pozwolić sobie na spełnienie marzeń, na które nie mogli dokonać w przeszłości.