postheadericon Leasing finansowy

Leasing finansowy leasing inwestycje bankowy leasing

Leasing czy kredyt? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność. Dawniej nie było takiego problemu ponieważ pod uwagę były brane tylko wszelkie rodzaje kredytów.

Leasing to stosunkowo nowa forma kredytowa. Staje się coraz bardziej popularna poprzez korzystne warunki jego uzyskania. Leasingobiorcy maja do wybory kilka rodzajów leasingu z których dwa najpopularniejsze to leasing finansowy i leasing operacyjny.

Początkowo leasing skierowany był przeważnie tylko dla przedsiębiorców w celu rozwinięcia działalności. Aktualnie osoby prywatne również mogą z niego korzystać. O przyznanie przedmiotu leasingu można starać się zarówno w firmach specjalnie do tego stworzonych jak również w bankach, które coraz częściej wprowadzają w zakres swoich usług również leasing.

W leasing można wziąć prawie każdy przedmiotów. W zależności od formy działalności mogą to być maszyny rolnicze, komputery czy różnego typu pojazdy. Osoby prywatne zwykle w leasing biorą samochody.

Ogólnie leasing polega na tym, że leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu, który uzyskał od firmy leasingowej lub banku i w pełni z niego korzysta jednak właścicielem nadal pozostaje leasingodawca. W zamian za korzystanie z przedmiotu leasingobiorca spłaca określone wcześniej raty.

W przypadku leasingu finansowego po spłacie ostatniej raty leasingobiorca może stać się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu leasingu, czyli po prostu wykupuje przedmiot. W przypadku zaprzestania spłaty rat leasingowych leasingobiorca ma prawo odebrać swoją własność leasingobiorcy. Okres umowy leasingu finansowego uzależniony jest od okresu amortyzacji przedmiotu. Można mówić, że leasing finansowy jest podobny do kredytu jednak przedmiotem pożyczki nie jest gotówka tylko środek trwały.