postheadericon Leasing bez BIK

Leasing bez BIK leasing bez bik bik leasingi

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kapitału na rozwój. Niestety wiele firm pozbawionych jest wolnych środków. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą instytucje finansujące. Dwie najbardziej popularne formy dotacji to kredyt bankowy oraz leasing. W ramach umowy leasingowej jedna ze stron leasingodawca  oferuje drugiej stronie leasingobiorcy prawo do korzystania z określonego przedmiotu.

Termin leasing wywodzi się z języka angielskiego i oznacza wynajem. Umowa leasingowa zawierana jest na określony czas. Każdy przedsiębiorca ma do wyboru dwie drogi: leasing operacyjny oraz leasing finansowy inaczej kapitałowy. Zdecydowana większość osób decyduje się na leasing operacyjny. Przyczyną takiego a nie innego wyboru są korzyści podatkowe. Leasing operacyjny zakłada możliwość odliczenia rat leasingu do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu nie wymaga od leasingobiorcy wkładu własnych funduszy. Po upływie umowy finansujący może odsprzedać dany produkt leasingobiorcy. Koszty amortyzacyjne także są pokrywane przez firmę finansującą. Leasing kapitałowy umożliwia jedynie odliczenie odsetek od rat w koszty uzyskania przychodu. Jednak w kontekście formalnym leasingobiorca jest właścicielem wynajmowanego pojazdu. Przedmiotem leasingu może być każda rzecz lub każde prawo majątkowe. Według obowiązujących przepisów dobro materialne nie może posiadać wartości poniżej 3 500 PLN.

Leasing bez BIK

Jeżeli staramy się o leasing w banku to musimy mieć świadomość tego , że instytucja finansująca będzie sprawdzać nasze kompetencje finansowe i wizerunek kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Z jakiegoś powodu wolałbyś tego uniknąć? Leasing bez BIK dostępny jest w zewnętrznych instytucjach pozabankowych, które świadczą usługi wynajmu. W tych miejscach nie są przeprowadzane procedury związane z weryfikacją naszych dotychczasowych finansowych poczynań.