postheadericon Jak zmienić PIN do karty w mBanku?

Jak-zmienić-PIN-do-karty-w-mBanku?

Kartę płatniczą otrzymujemy, otwierając konto bankowe. Tego typu płatnik umożliwia wypłatę gotówki z bankomatu, a także płatności bezgotówkowe zbliżeniowe oraz z użyciem kodu PIN. W jaki sposób klient mBanku może zmienić PIN do karty?

Nowa karta debetowa, zamawiana przy podpisywaniu umowy do rachunku osobistego, jest przesyłana drogą pocztową na adres korespondencyjny podany w umowie. Wysyłana do klienta karta jest nieaktywna. Aby za pomocą otrzymanego płatnika dokonywać transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, należy go aktywować, a także ustanowić kod PIN.

Kod PIN – klucz do karty

Numer PIN należy ustawić dla każdej nowej karty płatniczej. Wyjątkiem od tej reguły są duplikaty karty, czyli karty odnowione. Otrzymanie i aktywacja takiej karty nie wymagają ustanowienia kodu PIN, możemy używać ustawionego do poprzedniego płatnika.

W każdej chwili możemy zmienić ustawiony kod PIN. Warto pamiętać, że numer PIN jest osobistą informacją użytkownika karty. Obowiązkiem właściciela karty jest ochrona kodu PIN przed osobami nieupoważnionymi do korzystania z karty. W przypadku, gdy mamy podejrzenie, że ktoś nieuprawniony poznał nasz numer PIN i może go wykorzystać, wtedy powinniśmy ów kod zmienić. Zmiana PIN-u w mBanku jest płatna, obecnie wynosi ona 2 zł.

W mBanku można ustanowić numer PIN za pomocą:

  • serwisu transakcyjnego,
  • przez automatyczny serwis telefoniczny.

Aktywacja karty i zmiana PIN

W przypadku, gdy chcemy jednocześnie aktywować kartę płatniczą mBanku oraz ustanowić lub zmienić kod PIN w serwisie transakcyjnym, musimy najpierw zalogować się. Następnie należy wykonywać kolejno czynności:

  • wybieramy z menu kolejno Moje finanse -> Karty,
  • klikamy na kartę, do której chcemy ustanowić numer PIN i wybieramy jej wizerunek,
  • po zmianie widoku musimy wybrać w Szczegółach, polecenie Zmień PIN – otworzy się pole, w którym możemy ustanowić nowy czterocyfrowy kod PIN,
  • dokonaną zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zapisz zmiany,
  • na końcu cała operacją potwierdzamy jednorazowym kodem SMS.

Zmiana PIN-u na mLinii

W przypadku, gdy chcemy zmienić kod PIN za pomocą mLinii, należy postępować zgodnie z poleceniami wydawanymi przez automatyczny serwis telefoniczny. W trakcie połączenia trzeba kolejno wybrać:

  • cyfra 1 – Identyfikacja klienta,
  • cyfra 7 – Karty (dzięki wybraniu tej opcji przechodzimy do menu zawierającego operacje na kartach),
  • cyfra 3 – Zdefiniowanie lub zmiana numeru PIN (podajemy dane i kończymy proces definiowania numeru PIN).