postheadericon Jak przebiega rezygnacja z kredytu?

Jak-przebiega-rezygnacja-z-kredytu?

Popularność kredytów konsumpcyjnych utrzymuje się na niezmiennym poziomie od dłuższego czasu. Korzystanie z tego typu kredytów podyktowane jest rosnącymi potrzebami konsumpcyjnymi społeczeństwa, dlatego wiele osób decyduje się na zaciągnięcie pożyczki.

Statystycznie co piąty konsument nie jest pewny, czy podpisanie umowy o kredyt było słusznym krokiem. Tego typu wątpliwości mogą skończyć się w dwojaki sposób – kredytobiorca uzna ostatecznie swoją decyzję za konieczną lub zdecyduje się na odstąpienie od umowy kredytowej. Druga opcja jest jak najbardziej możliwa, ponieważ każdy bank umożliwia rezygnację z pożyczki, a podstawą do tego jest ustawa o kredytach konsumenckich, obowiązująca od 18 grudnia 2012 roku.

Rezygnacja z kredytu podyktowana jest wieloma względami. Kredytobiorca często po podpisaniu umowy nieco dokładniej zastanawia się nad swoją decyzją związaną z potrzebami konsumpcyjnymi. Rozmawia z partnerem lub z innym członkiem rodziny, czyta dokładnie dokumentację kredytową. Jeśli uzna, że warunki, jakie zaproponował mu bank są niekorzystne, bądź dojdzie do wniosku, że większe zakupy, jakie planował, są niepotrzebne, wówczas może odstąpić od umowy kredytowej i to bez podania uzasadnienia.

Każdy klient banku ma na podjęcie decyzji o odstąpieniu od umowy 14 dni, które gwarantuje mu ustawa. Kredytobiorca chcący zrezygnować z pożyczki nie musi osobiście zjawiać się w placówce banku, gdyż może wysłać pocztą odpowiedni dokument, w którym oświadcza, że odstępuje od kredytu. Druk dotyczący odstąpienia od kredytu dołączony jest do każdego egzemplarza umowy kredytowej. Bywa też tak, że banki wydłużają ustawowy czas dwóch tygodni, wówczas konsument ma więcej czasu na rozmyślenie się i unieważnienie kredytu. Każdy kredytobiorca, który chce odstąpić od kredytu, nie musi się obawiać dodatkowych kosztów, na przykład opłaty za rezygnację czy prowizji. Może jedynie być zobowiązanym do zapłaty odsetek za okres korzystania z pożyczonej od banku kwoty.

Zdarzają się także sytuacje, gdy klient postanawia zrezygnować z kredytu, a otrzymał już na swoje konto pożyczoną kwotę. W takim przypadku pierwszym krokiem będzie podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od kredytu. Kolejnym krokiem kredytobiorcy będzie zwrot otrzymanych środków na odpowiedni rachunek – będzie miał na to 30 dni, które są liczone od podpisania rezygnacji. Warto zaznaczyć, że bank nie może zmusić klienta do zwrotu całej kwoty brutto określonej w umowie.