postheadericon Dotacje unijne

Dotacje unijne finanse Dotacje z unii unia europejska

Unia Europejska skupia wokół siebie kilkadziesiąt europejskich państw. Nie jest ona krajem ani nawet organizacją międzynarodową. Jej celem jest ścisła współpraca na rzecz pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa. Unia Europejska od kilku lat wspiera kraje, które są w słabszej kondycji ekonomicznej. Odbywa się to za pośrednictwem dotacji, z których korzysta coraz więcej osób.

Dotacje z unii dzielą się na kilka podstawowych kategorii:

Dotacje z unii na działalność gospodarczą

Dotacje z unii na założenie firmy

Dotacje z unii dedykowane rolnikom

Dotacje z unii dla bezrobotnych

Przez ostatnich kilka lat z pomocy unii skorzystało kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Niestety w ciągu kilku następnych lat dotacje z unii będą coraz trudniej dostępne. Szanse na uzyskanie dofinansowania dla własnej firmy w perspektywie 2007-2013 z miesiąca na miesiąc są coraz mniejsze, ale póki co nadal są, choć nie we wszystkich przypadkach. Nowością w kwestii dotacji jest zaniechanie dopłat dotyczących infrastruktury na korzyść ochrony środowiska. Jest to element projektu pt:”zielone płuca polski”. Mimo to jesteś w dalszym ciągu zainteresowany dopłatami na rzecz działalności gospodarczej? Dotacja z Urzędu Pracy może wynieść maksymalnie sześcio krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Fundusze strukturalne UE

Fundusze strukturalne UE są narzędziami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich celem nadrzędnym jest wsparcie i restrukturyzacja gospodarek krajów należących do wspólnoty. Dzięki temu od lat notowany jest wzrost spójności ekonomicznej naszego kraju. Istnieje bowiem wiele segmentów gospodarki, które nie radzą sobie finansowo i potrzebują zewnętrznych dotacji. Właśnie te sektory są najbardziej wspierane przez fundusze strukturalne UE. W skład wspólnoty europejskiej wchodzi wiele krajów o różnym poziomie rozwinięcia. Te , które radzą sobie najlepiej (Anglia czy Francja) notują obroty znacznie odbiegające od średniej europejskiej. Zadaniem Unii jest szczególne wsparcie tych państw, które nie radzą sobie z utrzymaniem stabilnego gospodarczego poziomu.