postheadericon Co to kredyt konsumpcyjny

Co to kredyt konsumpcyjny banki finanse kredyty Kredyt konsumpcyjny

Celem kredytu konsumpcyjnego jest sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych. W praktyce oznacza to analogie do idei kredytu gotówkowego. Tego rodzaju pożyczka dedykowana jest wszystkim osobom fizycznym, które nie są związane z działalnością gospodarczą. Nie stać Cię na zakup samochodu? Jeżeli jesteś osobom zdolną do czynności prawnych i posiadasz odpowiednie możliwości finansowe bank udzieli Ci kredytu.

Warunkiem uzyskania finansowania jest poświadczenie przed bankiem udokumentowanych źródeł dochodu. Najkorzystniejszą alternatywą z punktu widzenia banku jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. W sytuacji kiedy nasze możliwości finansowe odpowiadają warunkom stawianym przez bank to możemy liczyć na bardzo szybką wypłatę gotówki. W niektórych instytucjach finansowych wypłata środków następuje tego samego dnia kiedy wyszła decyzja kredytowa. W praktyce funkcjonuje podwójne rozumienie kredytu konsumpcyjnego. Otóż może on być rozpatrywany na płaszczyźnie sprzedającego i kupującego. Zawierając umowę sprzedaży (ze sprzedawcą) zawiera jednocześnie umowę kredytu konsumpcyjnego na sfinansowanie zakupu (z kredytodawcą). Sprzedawca stanowi także funkcje pośrednika – związanego z bankiem umową o współpracy (umową agencyjną), w której zobowiązuje się do pośredniczenia w zawieraniu umów kredytowych. Kredyt konsumpcyjny rozumiany jest w kontekście następujących umów: umowa o pożyczkę, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego czy umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia. Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumpcyjny? Przede wszystkim dokładny opis rzeczy lub oferowanej usługi, cenę nabycia określonego dobra konsumpcyjnego oraz część ceny, którą konsument jest zobowiązany zapłacić w gotówce.